[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DummyItemAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
oda_MaterialEventDisclosureGeneralLineItems|
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|

27 Mayıs 2015 tarih, 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar  Tebliği'nin 36.maddesinin ç bendi uyarınca Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının 19'uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yıllık  komisyon ve ücretlerin toplamının, ilgili yıl için hesaplanan ortalama  net aktif değere oranını yılın her üç aylık dönemini takip eden 10 iş  günü içerisinde ve takvim yılı başından itibaren kümülatif olarak  KAP'ta kamuya açıklanması zorunluluğu gereği, Şirketimizce Ocak - Aralık 2020 dönemi dışarıdan sağlanan hizmetler ve personel için ödenen  komisyon ve ücretler ile ilgili bilgilere aşağıdaki tabloda yer  verilmiştir.


Ocak-Mart
Nisan-Haziran
Ocak-Haziran
Temmuz-Eylül
Ocak-Eylül
Ekim-Aralık
Ocak-Aralık
oda_CommissionsAndFeesPaidByCompanyForOutsourcedServicesAndPersonnelAbstract|
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler
oda_Period|
Dönem
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
oda_TitleOfCompanyThatGavePortfolioManagementService|
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
oda_AmountPaidForPortfolioManagementService|
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
oda_TitleOfCompanyGivingInvestmentConsultancyService|
Yatırım Danışmanlığı Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
oda_AmountPaidForInvestmentConsultancyService|
Yatırım Danışmanlığı Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
oda_TitleOfCompanyGivingServicesLikeAccountingOperationAndRiskManagementSystems|
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
iş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
oda_AmountPaidForServicesLikeAccountingOperationAndRiskManagementSystems|
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
9440,01
9440,01
18880,02
9440,01
28320,03
9440,01
37760,04
oda_TitleOfCompanyProvidingPersonnelResponsibleForInternalControl|
İç Kontrolden Sorumlu Personel Tedarik Edilen Kuruluşun Unvanı
oda_AmountPaidToCompanyProvidingPersonnelResponsibleForInternalControl|
İç Kontrolden Sorumlu Personel Tedarik Edilen Kuruluşa Ödenen Tutar (TL)
oda_AverageNetAssetValue|
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
18790821,43
18436752,94
18620868,55
26587642,53
21290585,36
28829499,83
23227460,62
oda_RatioOfTotalFeesAndCommissionsPaidForOutsourcedServicesAndPersonnelToAverageNetAssetValue|
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,050237
% 0,051202
% 0,101392
% 0,035505
% 0,133017
% 0,032744
% 0,162566
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.