Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımı Aracılık Hizmeti Sözleşmesi İmzalanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
554.699.850
Ulaşılacak Sermaye (TL)
805.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025
25.049.859,217
11.303.380,590
45,12352
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025
Nâma
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017
529.649.990,783
238.996.769,410
45,12352
1,00
B Grubu
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
554.699.850
250.300.150,000
45,12352
Para Birimi
TRY
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzca,

· Şirketimizce, 22.12.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıkladığımız bedelli sermaye artırımı sürecine ilişkin olarak, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık hizmeti sözleşmesi imzalanmasına,

· İşbu aracılık hizmet sözleşmesinin imzalanmasına ilişkin kararımızın kamuya açıklanmasına,


Karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.