[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DummyItemAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
oda_MaterialEventDisclosureGeneralLineItems|
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|
2020/4. Dönem Dışardan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler.
Ocak-Mart
Nisan-Haziran
Ocak-Haziran
Temmuz-Eylül
Ocak-Eylül
Ekim-Aralık
Ocak-Aralık
oda_CommissionsAndFeesPaidByCompanyForOutsourcedServicesAndPersonnelAbstract|
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler
oda_Period|
Dönem
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
oda_TitleOfCompanyThatGavePortfolioManagementService|
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.
oda_AmountPaidForPortfolioManagementService|
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
145656,24
170753,27
316409,51
209604,72
526014,23
218222,4
744236,63
oda_TitleOfCompanyGivingInvestmentConsultancyService|
Yatırım Danışmanlığı Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
oda_AmountPaidForInvestmentConsultancyService|
Yatırım Danışmanlığı Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
oda_TitleOfCompanyGivingServicesLikeAccountingOperationAndRiskManagementSystems|
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
oda_AmountPaidForServicesLikeAccountingOperationAndRiskManagementSystems|
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
6300
6300
12600
6300
18900
6300
25200
oda_TitleOfCompanyProvidingPersonnelResponsibleForInternalControl|
İç Kontrolden Sorumlu Personel Tedarik Edilen Kuruluşun Unvanı
oda_AmountPaidToCompanyProvidingPersonnelResponsibleForInternalControl|
İç Kontrolden Sorumlu Personel Tedarik Edilen Kuruluşa Ödenen Tutar (TL)
oda_AverageNetAssetValue|
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
55633069,57
65244366,41
60246492,06
79262286,78
66618806,25
82539085,36
70708996,53
oda_RatioOfTotalFeesAndCommissionsPaidForOutsourcedServicesAndPersonnelToAverageNetAssetValue|
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,27314
% 0,27137
% 0,54611
% 0,27239
% 0,81796
% 0,27202
% 1,08817
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.