[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 14.01.2021 tarih ve 2021/03 Yönetim Kurulu Toplantısında;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2001 tarih ve 61/1719 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçen Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2021-2025 (5 yıl) yılları için geçerli olacak şekilde süre uzatımına ilişkin olarak Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,

- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde öngörülen hükümlere uyum amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3'üncü maddesinin, "Semaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 14'üncü maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve ayrıca ekteki tadil metninde yer alan "Payların Devri" başlıklı  maddenin 20 nci madde olarak ve "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı maddenin 21'inci madde olarak Esas Sözleşme'ye eklenmesine ve mevcut esas sözleşmedeki "Yasal Hükümler"başlıklı 20'nci ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 21'inci maddelerin numaralarının sırasıyla 22 ve 23 olarak değiştirilmesine,

- 09.07.2018 tarihli 30473 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yeni isminin Ticaret Bakanlığı olması kapsamında Esas Sözleşme'nin 3'üncü, 4'üncü ve 14'üncü maddelerinin tadil edilmesine,

- Bu hususlara ilişkin olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına, 

Karar verilmiştir.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.