Özet Bilgi
Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
11.12.2020
Genel Kurul Tarihi
11.01.2021
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
10.01.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:36 Sinpaş Plaza
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 8'inci maddesinin tadil edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
3 - Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği için seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
4 - Dilek ve öneriler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Davet.pdf - İlan Metni
EK: 3
Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
KSS Tadil Metni SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 11.01.2021 tarhili olağanüstü Genel Kurul toplantısında,

Kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'den 4.000.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak Şirket ana sözleşmesinin Sermaye başlıklı 8.maddesinin tadil edilmesi,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hamdi Topçu'nun ayrılması nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, Sayın Hamdi Topçu'nun görev süresini tamamlamak üzere Sayın Osman Nuri İNCEÖZ'ün seçilmesi,

kabul edilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
15.01.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
Bilgilendirme Dökumanı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz'in 11 Ocak 2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15 Ocak 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.