İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem
Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)
Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2016
10,2
89,8
2017
12,33
87,67
2018
7,85
92,15
2019
7,09
92,91
2020
7,78
92,22
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.