İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem
Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)
Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2016
11,62
88,38
2017
9,91
90,09
2018
7,90
92,10
2019
7,52
92,48
2020
5,57
94,43
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.