İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem
Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)
Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2016
10,92
89,08
2017
11,94
88,06
2018
7,78
92,22
2019
4,96
95,04
2020
4,21
95,79
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.