İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem
Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)
Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2016
10,91
89,09
2017
11,52
88,48
2018
7,41
92,59
2019
6,05
93,95
2020
6,52
93,48
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.