İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem
Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)
Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2016
10,74
89,26
2017
11,66
88,34
2018
6,44
93,56
2019
7,48
92,52
2020
5,45
94,55
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.