[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.12.2020
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun 01.12.2020 tarih ve 2020/22 sayılı Kararı ile kabul edilen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII-128.1)'nin 33'üncü maddesi gereğince hazırlanmış olan 01.12.2020 tarihli "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ekteki şekilde 18.01.2021 tarihli olarak yeniden düzenlenmiş olup, Yönetim Kurulumuzun 18.01.2021 tarih ve 2021/01 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. 

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.