[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.09.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
13.05.2010
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
24.05.2010
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
Yapı Denetim Firmasının sözleşmesinin feshi nedeniyle dava açılması
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
Teknik Yapı Denetim Limited Şirketi
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
3.174.109,97 TL
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%3,3
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul (Kapatılan) 44 Sayılı Asliye Ticaret Mahkemesi (3. Asliye Ticaret Mahkemesi)- 2011/228- 2013/365
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
30.06.2020
oda_Decision|
Alınan Karar
Ek açıklamalarda belirtilmiştir.
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bulunmamaktadır.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Teknik Yapı Denetim Limited Şirketi tarafından sözleşmesinin feshi nedeniyle Şirketimize karşı açılan dava ile ilgili olarak en son 03.09.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile 30.06.2020 tarihli murafaa duruşmasında Yargıtay 23. Hukuk Dairesi tarafından Yerel Mahkeme'nin Şirketimiz lehine verdiği kararını onamasına yönelik olarak karşı tarafın karar düzeltme yoluna başvurduğu açıklanmıştır. 

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi'nin karşı tarafın karar düzeltme isteminin reddine karar verdiği öğrenilmiş olup, Dava Şirketimiz lehine kesinleşmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.