Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
20.01.2021
Genel Kurul Tarihi
17.02.2021
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
16.02.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜMRANİYE
Adres
Dudullu OSB Mahallesi, Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye 34776, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılması hakkındaki teklifine karar verilmesi
3 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
CCI GAM INVITATION and PROXY 2021.pdf - İlan Metni
EK: 2
CCI-DAVET İLAN METNİ ve VEKALETNAME 2021.pdf - İlan Metni
EK: 3
CCI Extraordinary General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
CCI Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 20 Ocak 2021 tarihinde alınan karar ile,

1. Şirketimizin 10 Eylül 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere brüt 211.127.749,00 TL kar dağıtımı önerisinin görüşülmesini teminen 5 Ekim 2020 tarihinde toplantıya çağrılması kararlaştırılan ancak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13. Maddesi'nin uygulama süresinin 31.12.2020 tarihine kadar uzatılması sebebiyle gerçekleştirilemeyen Olağanüstü Genel Kurulu'nun, anılan yasal düzenlemenin uygulama süresi sona ermiş bulunduğundan, bu defa EK-1'de yer alan gündemle yeniden toplantıya davet edilmesine,

2. Tamamı geçmiş yıl karlarından (kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra olağanüstü yedeklerden) karşılanmak üzere, brüt 211.127.749,00-TL kâr payı dağıtılmasına,

3. Kâr dağıtımına 18.02.2021 tarihinden itibaren başlanılmasına,

4. Şirketimiz Pay Sahipleri'nin aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 17 Şubat 2021 tarihinde saat 11:00'de Dudullu OSB Mahallesi, Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye 34776, İstanbul adresinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet edilmesine,

5. Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılamayacak pay sahiplerinin kendilerini temsil edecek kişilere EK 2'deki şekilde ve noter tasdikli olarak vekaletname veya vekaletnamelerin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter onaylı imza sirkülerini vekaletname ile birlikte vermelerine karar verilmiştir.

Ayrıca, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının ülkemizde yayılmasının engellenmesi amacıyla T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından özellikle şirket genel kurullarının yoğunluğu dikkate alınarak genel kurul toplantıları bakımından alınan tedbirler çerçevesinde, pay sahiplerinin, genel kurul toplantılarına fiziki ortamda katılımda bulunmaksızın elektronik ortamda katılım sağlamaları tavsiye edilmiştir. Benzer şekilde, Şirketimiz pay sahiplerinden Olağanüstü Genel Kurulumuza fiziki ortamda katılım yerine elektronik ortamda katılım göstermeyi tercih etmelerini ve buna ilişkin işlemleri tamamlamalarını saygı ile rica ederiz.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.