[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ProspectusDraftAbstract|
İzahname (SPK Onayına Sunulan)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 1.000.000.000,-TL  kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, mevcut 554.699.850,-TL  olan çıkarılmış sermayesinin, 250.300.150,-TL  nominal tutarda nakden artırılarak 805.000.000,-TL'ye yükseltilmesi hususundaki ihraç talebimize ilişkin olarak hazırlanmış olan taslak izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

  

Henüz Kurul'ca onaylanmamış taslak izahname ekte yer almaktadır.

  

Saygılarımızla,

  

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.