[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.01.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sayın Gürkan TURAL Başkanlığında toplanıp aşağıdaki kararı almıştır.

1)Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sefer ANLAŞ'ın vefatı nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne; Sayın Kürşat GÖNCÜ'nün seçilmesine ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

  

 

2) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Sefer ANLAŞ'ın bulunduğu Komite Üyeliklerine Sayın Kürşat GÖNCÜ'nün seçilmesine ve Komite Üyelerinin aşağıda şekilde olmasına, oy birliği ile karar verildi.

  

 

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri; Osman ASİLTÜRK

  

                                                              Kürşat GÖNCÜ 

  

Riskin Erken Saptanması Komite Üyeleri; Kürşat GÖNCÜ

  

                                                                    Mustafa Gökhan GÜNBULUT

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.