[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Yönetim Kurulu tarafından Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla değiştirilmesine, "Portföyün İdaresi" başlıklı 9. Maddesinin Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklik nedeniyle değiştirilmesine, "Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 16. Maddesinin Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklik nedeniyle kaldırılmasına; söz konusu değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınması için başvuru yapılmasına ve bu değişiklikleri içeren ekte yer alan söz konusu maddelere ait yeni metinlerin, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.