[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ApplicationForMarketChangeAbstract|
Pazar Geçiş Başvurusu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/01/2021
oda_CurrentMarketOrPlatformWhereCompanysCapitalMarketInstrumentsTraded|
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Yakın İzleme Pazarı
oda_MarketOrPlatformWhereCompanyAppliedToTrade|
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Alt Pazar
oda_ApplicationDate|
Başvuru Tarihi
27/01/2021
oda_ApplicationResult|
Başvuru Sonucu
Onay
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Borsa İstanbul A.Ş. Yakın İzleme Pazarı'nda ‘PAMEL' kodu ile işlem gören şirketimiz paylarının Kotasyon Yönergesinde belirtilen şartları sağlaması üzerine Alt Pazar'da işlem görebilmesini teminen Borsa İstanbul A.Ş.'ye yapılan başvurumuz, Borsa İstanbul A.Ş.'nin BİAŞ-4-859 sayılı kararı uyarınca olumlu karşılanmış olup, Şirketimiz payları 03.03.2021 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır. 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.