[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[DITAS]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DefaultTransactionAbstract|
Temerrüt İşlemi
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/03/2021
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DefaultTransactionTransactionType|
İşlem Türü
Temerrüt Alışı (Default Purchase)
oda_RelatedMarket|
İlgili Pazar
PAY PİYASASI
oda_Amount|
Miktar
oda_SettlementDate|
Takas Tarihi
03/03/2021
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Takasbank nezdinde henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere DITAS.TR pay sırasında temerrüt alışı yapılacaktır. Temerrüt alışının takası BUGÜN (03/03/2021) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.