Özet Bilgi
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
04.03.2021
Genel Kurul Tarihi
31.03.2021
Genel Kurul Saati
09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.03.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
KÜTAHYA
İlçe
KÜTAHYA MERKEZ
Adres
Eskişehir Yolu 8.km KÜTAHYA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2020 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması,
5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - 2020 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşunu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - 2020 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2021 hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2021 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında bilgi verilmesi,
13 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Davet Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.