anadolu efes - aefes - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 13.028.237.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.713.172.000,00
 • Finansal Yatırımlar 83.133.000,00
 • Ticari Alacaklar 4.366.370.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 398.201.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.968.169.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 92.811.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 18.739.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 74.072.000,00
 • Türev Araçlar 13.643.000,00
 • Stoklar 2.639.046.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 664.071.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 136.926.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 319.065.000,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 45.000.000,00
 • ARA TOPLAM 13.028.237.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 32.332.708.000,00
 • Finansal Yatırımlar 792.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.536.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.536.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 90.417.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 36.842.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 53.575.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 32.266.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 134.001.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 11.599.548.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.813.657.000,00
 • - Şerefiye 2.994.025.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.819.632.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 460.802.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 773.930.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 84.418.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 45.360.945.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.755.895.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 622.370.000,00
 • - Banka Kredileri 622.370.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.611.652.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 84.797.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 507.829.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.942.414.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 502.903.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.439.511.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 104.301.000,00
 • Diğer Borçlar 1.991.915.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.991.915.000,00
 • Türev Araçlar 14.457.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 38.133.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 128.006.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 207.653.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 173.019.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 34.634.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 94.994.000,00
 • ARA TOPLAM 11.755.895.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.901.483.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.959.334.000,00
 • Banka Kredileri 524.561.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 6.133.894.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 293.613.000,00
 • Ticari Borçlar 69.249.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 69.249.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 415.298.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.801.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 157.839.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 157.839.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.993.229.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 299.733.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 22.657.378.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 22.703.567.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 12.156.105.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 592.105.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 63.583.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.434.374.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -23.464.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -23.464.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.472.809.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 5.480.677.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.007.868.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 372.939.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.984.648.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 252.910.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 10.547.462.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 45.360.945.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.