FİNANS

AKSİGORTA - AKGRT - Kâr Zarar

 Başlık 2019-3
I-TEKNİK BÖLÜM 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR 633.401.793
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 503.028.982
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 524.384.188
Brüt Yazılan Primler (+) 1.058.222.422
Reasüröre Devredilen Primler (-) -509.497.791
SGK ya Aktarılan Primler (-) -24.340.443
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -22.783.234
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -188.182.072
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 165.534.387
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) -135.549
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 1.428.028
Devam Eden Riskler Karşılığı (-) -16.169.146
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 17.597.174
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 127.414.301
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 1.200.881
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 1.200.881
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 1.757.629
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) -501.580.462
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -362.208.698
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -306.537.724
Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -410.852.183
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 104.314.459
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -55.670.974
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -213.020.755
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 157.349.781
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 73.089
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 59.844.384
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) -59.771.295
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -3.315.510
Faaliyet Giderleri (-) -119.404.869
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-) 0
Matematik Karşılıklar (-) 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 0
Diğer Teknik Giderler (-) -16.724.474
Brüt Diğer Teknik Giderler (-) -16.724.474
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 0
HAYAT TEKNİK GELİR 32.844
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
Brüt Yazılan Primler (+) 0
Reasüröre Devredilen Primler (-) 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri 32.844
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) 0
HAYAT TEKNİK GİDER -32.637
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -48.605
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) -44.945
Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -44.945
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -3.660
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -3.660
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 15.968
Matematik Karşılıklar (-) 15.968
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) 14.371
Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) 1.597
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
Faaliyet Giderleri (-) 0
Yatırım Giderler (-) 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR 0
Fon İşletim Gelirleri 0
Yönetim Gideri Kesintisi 0
Giriş Aidatı Gelirleri 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 0
Diğer Teknik Gelirler 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ 0
Toplam Fon Giderleri (-) 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) 0
Faaliyet Giderleri (-) 0
Diğer Teknik Giderler (-) 0
Ceza Ödemeleri (-) 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 131.821.331
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 207
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ 131.821.538
YATIRIM GELİRLERİ 161.281.518
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 31.389.718
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 13.822.984
Finansal Yatırımların Değerlemesi 16.899.901
Kambiyo Karları 51.201.607
İştiraklerden Gelirler 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 47.967.308
Diğer Yatırımlar 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
YATIRIM GİDERLERİ (-) -170.142.106
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) -1.599.627
Yatırımlar Değer Azalışları (-) -3.136.757
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -1.241.703
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) -127.414.301
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 0
Kambiyo Zararları (-) -29.488.757
Amortisman Giderleri (-) -7.260.961
Diğer Yatırım Giderleri (-) 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) -26.900.203
Karşılıklar Hesabı (+/-) -18.740.941
Reeskont Hesabı (+/-) 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 991.710
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) -7.244.288
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 0
Diğer Gelir ve Karlar 594.011
Diğer Gider ve Zararlar (-) -2.500.695
Önceki Yıl Gelir ve Karları 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) 0
DÖNEM NET KARI veya ZARARI 78.254.089
Dönem Karı ve Zararı 96.060.747
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) -17.806.658
Dönem Net Kar veya Zararı 0
Ana Ortaklık Payları 78.254.089
Azınlık Payları 0
Enflasyon Düzeltme Hesabı 0
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın