bati cimento - btcim - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 450.089.698,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 47.452.638,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 136.452.515,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 136.452.515,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.941.815,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.941.815,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 175.742.350,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 13.813.087,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 617.991,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 63.039.302,00
 • ARA TOPLAM 439.059.698,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 11.030.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.966.826.799,00
 • Finansal Yatırımlar 10.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 846.194,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 846.194,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.753.722.678,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 146.070.271,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.203.082,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 54.249.955,00
 • Diğer Duran Varlıklar 4.230.218,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.416.916.497,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 640.271.908,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 278.460.231,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 152.288.105,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 177.950.708,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 177.950.708,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.288.771,00
 • Diğer Borçlar 1.752.806,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.752.806,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 13.423.496,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.919.224,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 566.503,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 566.503,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.622.064,00
 • ARA TOPLAM 640.271.908,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 911.326.952,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 831.424.600,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 282.694,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 47.515.065,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 37.748.257,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 9.766.808,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 32.104.593,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.551.598.860,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 865.317.637,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 762.572.395,00
 • Ödenmiş Sermaye 180.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 118.749.217,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -33.042.438,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 414.213,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 337.349.504,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 337.349.504,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.037.366,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 44.789.051,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 207.309.280,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -92.849.367,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 102.745.242,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.416.916.497,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.