cuhadaroglu metal - cusan - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 236.257.690,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 37.999.145,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 87.012.585,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 87.012.585,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.824.892,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.403,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.817.489,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 83.099.460,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.458.542,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 129.025,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.947.305,00
 • ARA TOPLAM 236.257.690,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 90.156.012,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 510.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 63.562.409,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.971.919,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 73.234,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 73.234,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 326.413.702,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 162.327.816,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 242.925,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.639.277,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 39.361.891,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 14.992,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 39.346.899,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.515.122,00
 • Diğer Borçlar 1.289.273,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.289.273,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 105.836.252,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.634.462,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.834.541,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.615.433,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.219.108,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 162.327.816,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.079.462,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.915.377,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.915.377,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 164.085,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 166.407.278,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 160.006.424,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 150.652.430,00
 • Ödenmiş Sermaye 71.250.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.649.019,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 15.575.756,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 15.575.756,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.015.781,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18.694.408,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 31.581.912,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 6.901.335,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 9.353.994,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 326.413.702,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.