gentas - gents - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 252.185.372,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 53.083.692,00
 • Finansal Yatırımlar 803,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 803,00
 • Ticari Alacaklar 67.057.514,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 14.224.047,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 52.833.467,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.220.611,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.220.611,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 113.488.365,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.640.191,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 850,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.423.088,00
 • ARA TOPLAM 247.915.114,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 4.270.258,00
 • DURAN VARLIKLAR 132.547.800,00
 • Finansal Yatırımlar 7.635,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 41.813,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 41.813,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 42.625.741,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 15.714.089,00
 • Maddi Duran Varlıklar 70.208.791,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 666.527,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.432.924,00
 • - Şerefiye 942.792,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 17.046,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 848.766,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.516.807,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 384.733.172,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 89.769.004,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 20.306.345,00
 • - Banka Kredileri 20.306.345,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.402.335,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 44.876.975,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.102.414,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 34.774.561,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.379.065,00
 • Diğer Borçlar 1.469.223,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 377.126,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.092.097,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.066.041,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.719.172,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.841.036,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.841.036,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.708.812,00
 • ARA TOPLAM 89.769.004,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.667.928,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.924.636,00
 • Banka Kredileri 16.924.636,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 107,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.358.926,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.358.926,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 384.259,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 111.436.932,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 273.296.240,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 236.966.169,00
 • Ödenmiş Sermaye 145.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 2.357.438,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -4.260.347,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.776.366,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.776.366,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.776.366,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.903.051,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 2.903.051,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.113.735,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 58.729.414,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 12.899.244,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 36.330.071,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 384.733.172,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.