gmstr - Kar zarar

 • KAR VEYA ZARAR KISMI 0
 • Faiz Gelirleri 0
 • Temettü Gelirleri 0
 • Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar -22276
 • Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar -972285
 • Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri 0
 • Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 0
 • ESAS FAALİYET GELİRLERİ -994561
 • Yönetim ücretleri -34700
 • Performans Ücretleri 0
 • Saklama Ücretleri -9404
 • MKK Ücretleri 0
 • Denetim Ücretleri -3215
 • Danışmanlık Ücretleri 0
 • Kurul Ücretleri -1390
 • Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri 0
 • Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -2560
 • ESAS FAALİYET GİDERLERİ -51269
 • ESAS FAALİYET KAR/ZARARI -1045830
 • FİNANSMAN GİDERLERİ 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -1045830
 • DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI 0
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
 • DİĞER KAPSAMLI GELİR 0
 • TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ/AZALIŞ -1045830

GMSTR Haberleri

Tümü
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.