gubre fabrik. - gubrf - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.761.490.369,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 904.762.241,00
 • Finansal Yatırımlar 12.126.281,00
 • Ticari Alacaklar 585.827.948,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 89.610.279,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 496.217.669,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 83.443.208,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 83.443.208,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 893.407.666,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 248.078.987,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.860.768,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 28.983.270,00
 • ARA TOPLAM 2.761.490.369,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.343.219.188,00
 • Finansal Yatırımlar 16.473.793,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 10.441.671,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.441.671,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 21.577.472,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 84.691.477,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.050.617.644,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 77.906.268,00
 • - Şerefiye 57.917.379,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.988.889,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 12.998.141,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12.998.141,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 68.512.722,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.104.709.557,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.101.331.867,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.657.104.079,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 12.720.649,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.118.723.083,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.695.694,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.117.027.389,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 33.411.175,00
 • Diğer Borçlar 42.020.205,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 42.020.205,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 99.650.891,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.686.354,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 133.015.431,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 20.741.061,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 112.274.370,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 3.101.331.867,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 202.359.793,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 92.071.953,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 97.310.055,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 97.310.055,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 12.977.785,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.303.691.660,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 801.017.897,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 567.801.663,00
 • Ödenmiş Sermaye 334.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 328.101.361,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 328.101.361,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -828.958,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -462.255.745,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -462.255.745,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 53.838.737,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 160.147.657,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 153.969.653,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 233.216.234,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.104.709.557,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.