FİNANS

GÜNEŞ SİGORTA - GUSGR - Kâr Zarar

 Başlık 2019-6
I-TEKNİK BÖLÜM 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR 650.348.990
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 519.808.229
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 574.446.570
Brüt Yazılan Primler (+) 897.120.574
Reasüröre Devredilen Primler (-) -309.668.614
SGK ya Aktarılan Primler (-) -13.005.390
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -58.214.746
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 52.484.999
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) -108.037.466
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) -2.662.279
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 3.576.405
Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 6.806.410
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) -3.230.005
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 113.903.242
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 1.047.511
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 1.047.511
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 15.590.008
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) -603.197.322
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -460.476.379
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -353.441.921
Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -586.493.107
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 233.051.186
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -107.034.458
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -93.764.214
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) -13.270.244
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -2.601.460
Faaliyet Giderleri (-) -140.119.483
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-) 0
Matematik Karşılıklar (-) 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 0
Diğer Teknik Giderler (-) 0
Brüt Diğer Teknik Giderler (-) 0
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 0
HAYAT TEKNİK GELİR 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
Brüt Yazılan Primler (+) 0
Reasüröre Devredilen Primler (-) 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) 0
HAYAT TEKNİK GİDER 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-) 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
Matematik Karşılıklar (-) 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) 0
Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
Faaliyet Giderleri (-) 0
Yatırım Giderler (-) 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR 0
Fon İşletim Gelirleri 0
Yönetim Gideri Kesintisi 0
Giriş Aidatı Gelirleri 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 0
Diğer Teknik Gelirler 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ 0
Toplam Fon Giderleri (-) 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) 0
Faaliyet Giderleri (-) 0
Diğer Teknik Giderler (-) 0
Ceza Ödemeleri (-) 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 47.151.668
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ 47.151.668
YATIRIM GELİRLERİ 190.416.150
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 98.140.191
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 0
Finansal Yatırımların Değerlemesi 5.911.426
Kambiyo Karları 56.243.063
İştiraklerden Gelirler 29.515.753
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 605.717
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 0
Diğer Yatırımlar 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
YATIRIM GİDERLERİ (-) -172.714.547
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) -2.575.870
Yatırımlar Değer Azalışları (-) -778.794
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 0
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) -113.903.242
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 0
Kambiyo Zararları (-) -45.728.640
Amortisman Giderleri (-) -3.432.278
Diğer Yatırım Giderleri (-) -6.295.723
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) -23.089.960
Karşılıklar Hesabı (+/-) -23.057.452
Reeskont Hesabı (+/-) 752.257
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 21.209
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 0
Diğer Gelir ve Karlar 446.674
Diğer Gider ve Zararlar (-) -1.252.648
Önceki Yıl Gelir ve Karları 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) 0
DÖNEM NET KARI veya ZARARI 41.763.311
Dönem Karı ve Zararı 41.763.311
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) 0
Dönem Net Kar veya Zararı 0
Ana Ortaklık Payları 41.763.311
Azınlık Payları 0
Enflasyon Düzeltme Hesabı 0
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın