kardemir (d) - krdmd - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.194.457.795,83
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 328.322.541,34
 • Finansal Yatırımlar 2.497.512,33
 • Ticari Alacaklar 564.810.401,69
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 126.436.043,11
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 438.374.358,57
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 35.039.098,33
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 35.039.098,33
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 914.678.381,71
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 333.857.105,97
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.406.286,19
 • Diğer Dönen Varlıklar 13.846.468,27
 • ARA TOPLAM 2.194.457.795,83
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.732.704.606,18
 • Finansal Yatırımlar 332.601,45
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 191.186,17
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 191.186,17
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 8.323.787,03
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 415.206,16
 • Maddi Duran Varlıklar 3.669.208.389,23
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.690.036,38
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 25.401.316,26
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 792.047,11
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.927.162.402,01
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.792.582.490,37
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 312.240.373,11
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.119.497.137,62
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 723.387,91
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.118.773.749,71
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 32.855.143,09
 • Diğer Borçlar 2.259.255,26
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.259.255,26
 • Türev Araçlar 21.442.083,37
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 274.795.075,59
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 185.170,90
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.786.901,81
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.786.901,81
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 20.521.349,62
 • ARA TOPLAM 1.792.582.490,37
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.320.582.873,48
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 998.289.676,39
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 39.453.537,66
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 39.453.537,66
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.143.521,51
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 145.068.074,79
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 145.068.074,79
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 132.628.063,13
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.113.165.363,85
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.813.997.038,16
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.813.997.087,44
 • Ödenmiş Sermaye 780.226.001,68
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.157.585,58
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -56.367.767,64
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.078.728,99
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.109.785.520,17
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.109.910.166,75
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.088.158,32
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 79.024.509,59
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 773.633.701,09
 • Net Dönem Karı/Zararı 116.458.807,98
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -49,28
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.927.162.402,01
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.