vakko tekstil - vakko - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 560.922.281,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 25.307.945,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 99.642.986,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 12.719.328,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 86.923.658,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 105.891,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 105.891,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 383.536.353,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 33.426.841,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 18.902.265,00
 • ARA TOPLAM 560.922.281,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 450.384.323,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 130.726,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 130.726,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 255.241.291,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.379.218,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.215.542,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.011.306.604,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 457.699.872,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 185.322.021,00
 • - Banka Kredileri 185.322.021,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 52.614.560,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 170.433.611,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.320.370,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 164.113.241,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.914.341,00
 • Diğer Borçlar 1.994.145,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 856.920,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.137.225,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 28.657.072,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.468.168,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.680.804,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.891.154,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 789.650,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.615.150,00
 • ARA TOPLAM 457.699.872,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 267.929.060,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 189.293.056,00
 • Banka Kredileri 3.207.550,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 186.085.506,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 56.609.396,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 21.344.034,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21.344.034,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 682.574,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 725.628.932,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 285.677.672,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 285.664.037,00
 • Ödenmiş Sermaye 160.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 66.787.996,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 66.787.996,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.181.896,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.680.319,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.266.584,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 45.929.138,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 13.635,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.011.306.604,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.