[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[BMELK]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BorsaIstanbulASAnnouncementAbstract|
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Borsamız tarafından daha önce 05/04/2017 ve 11/10/2018 tarihlerinde, Kotasyon Yönergesinin 35/1-d maddesi kapsamında uyarılan payları Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem gören Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 18/12/2019 tarihinde KAP'ta yaptığı özel durum açıklaması dikkate alınarak, finansman sıkıntısına düştüğünü gösterir derecede vadesi geçmiş finansal borcu olması nedeniyle Şirket paylarının söz konusu madde kapsamında Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına, Kotasyon Yönergesi'nin 35/3 maddesi kapsamında Şirket paylarının işlem sırasının 23/12/2019 tarihinde kapatılmasına ve 24/12/2019 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarında tekrar açılmasına karar verilmiştir.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.