[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

T.C.GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

2018/ 734 E. Sayılı Dosyası

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ İLAN


Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi , Borçlu Eminiş Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş (Adresi: Dilovası O.S.B Mah. 1003 Sk. N4 41455 Dilovası /Kocaeli) hakkında 2018/734 E. Sayılı dosyası üzerinden 18.02.2019 tarihli 1 nolu karar ile davacı şirket hakkında İİK'nın 289.maddesi gereğince Kesin Mühlet talebinin kabulü ile Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 1320 nolu sicilinde kayıtlı Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında 19.02.2019 tarihinde başlayarak 1 yıl süre ile Kesin mühlet kararı verilmiştir.

Borçlu şirketten alacaklı olan alacaklılara, alacaklarını bildirmek üzere gerekli ilanlar 04.07.2019 tarihinde Basın İlan Kurumunun Resmi ilan Portalında ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.05.2019 tarih ve 9824 sayılı gazetesinde yayınlanmış, ayrıca Konkordato Komiserince davet yazıları gönderilmiş, "Alacaklıların alacağı ihtiva eden belgeleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bildirmeleri, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri" ilanen tebliğ ve ihtar edilmiştir.

Borçlu şirketten alacaklı olan ve alacaklarını bildirenler ile alacağını bildirmemekle birlikte bilançoda kayıtlı alacaklıların da iştirak edebilecekleri Alacaklılar Toplantısı 05.02.2020 tarihinde, Dilovası O.S.B D.O.S.B. 1. Kısım D-1003 Sokak NO: 4 Dilovası/KOCAELİ adresinde bulunan şirketin 2. katında ;

  • Kamu Alacakları ; Saat : 11.00 – 12.00 arasında

  • Çekli-Senetli ve Cari Hesap Alacaklıları ; Saat : 14.00 – 16.00 arasında yapılacak olup,yapılacak toplantıda Konkordato projesi müzakere edilecektir. Toplantıya katılacak veya kendilerini temsil edecek, gerçek veya tüzel kişilerin, imza sirküsü, yetki belgesi veya vekaletnamelerini yanında bulundurmaları gerekmektedir.

Alacaklıların, 05.02.2020 günü yapılacak toplantıdan önce 28.01.2020 ile 04.02.2020 tarihleri arasında 7 gün süre ile Komiserliğin Hacı Halil Mah.1222 Sokak N13 D: 4 Kat.1 Gebze/Kocaeli adresinde bulunan Konkordato Komiserliği adresinde Konkordato Komiserinin refakatinde borçlu şirketin kayıt ve hesaplarını inceleyebilecekleri ilan ve ihtar olunur.

Konkordato Komiseri        Konkordato Komiseri        Konkordato Komiseri

 SMMM. Bülent KOÇAK     SMMM. Selahattin BAL     Hukukçu Erkan SONAR

 

                      

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.