Özet Bilgi
Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
SISE
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.01.2020
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi
31.12.2019
Devrolunan Şirketin Unvanı
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
Borsa İşlem Durumu
Borsa da İşlem Gören
Pay Grup Bilgileri
Pay Değiştirme Oranı
Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu
Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi
Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
TRKCM, TRATRKCM91F7
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 30 Ocak 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Topluluğumuzun uzun dönem stratejileri ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedeflerimiz doğrultusunda; verimliliği, etkinliği, yalınlığı ve çevikliği sağlamak amacıyla ortaya çıkacak potansiyel güç birliği değerlendirilerek, Şişecam'ın faaliyetlerinin tek bir çatı altında toplanmasını ve yatırımcılarımızın da işlem hacmi ve derinliği yüksek hisselere yatırım tercihleri doğrultusunda Şirketimizin piyasa değerine de olumlu katkı sağlamasını temin amacıyla, 6362 Nolu Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, N 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğ'i, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ile birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşmesi niyetiyle görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir.

30.01.2020 tarihinde yapılan bildirim ilgili şablondan gerçekleştirilmiştir.


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.