[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[TSKB, ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, ISMEN]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WholesaleTransactionAbstract|
Toptan Alış Satış İşlemi
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfCompanySubjectToSale|
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
oda_GroupOfSharesToBeSold|
Satılacak Payların Grubu
-
oda_NominalValueOfSharesToBeSold|
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
162301658
oda_ProportionOfSharesToBeSoldToTheCapitalPercentage|
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
5,8
oda_TitleOfSellerCompany|
Satıcının Unvanı
Trakya Yatırım Holding A.Ş.
oda_TitlesOfBuyersNominalValueOfSharesToBeBought|
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Türkiye İş Bankası A.Ş. / 162.301.658 TL
oda_IntermediaryBrokerageHouses|
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)
oda_TransactionPrice|
İşlem Fiyatı (TL)
1,37
oda_PriceMarginsAccordingToWholesaleTransactionRegulation|
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
1,10 - 1,64
oda_DateOfTheTransaction|
İşlem Tarihi
14/02/2020
oda_ShareholdingStructureBeforeAndAfterTransaction|
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
Ekte verilmektedir.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Payları Borsamızın Yıldız Pazar'ında işlem gören Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (Banka) ortaklarından Trakya Yatırım Holding A.Ş.'nin sahip olduğu ve Banka sermayesinin %5,80'ine tekabül eden toplam 162.301.658 TL nominal değerli payların (TSKB) Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışı, toptan alış satış işlemleri kapsamında 14/02/2020 tarihinde beher pay için 1,37 TL fiyattan gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. dışında yapılacaktır. Bankanın işlem öncesi ve sonrası ortaklık yapısı Ek'te yer almaktadır.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.