[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.01.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Konkordato Projesinin Müzakeresi ve Alacaklılar Toplantısı 05.02.2020 tarihinde D.O.S.B. 1.Kısım D.1003 Sk. N:10 K:2 Dilovası/KOCAELİ adresinde;

  •  Çekli-Senetli ve Cari Hesap Alacaklıları  saat:14:00-16:00 saatleri arasında 
  •   Kamu alacaklıları saat:11:00-12:00 arasında

Konkordato Komiserleri ile davacı  ve alacaklı şirket yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildiği,

Yapılan toplantı kapsamında, süreç içerisinde Konkordato komiseri tarafından yapılan işlemler açıklanmış, borçlu şirket yetkilisi açıklamalarda bulunmuş, dosyaya sunulan Konkordato Projesi ve 1. Revize Konkordato Projesi davacı şirket yetkilileri ile alacaklı şirket yetkilileri tarafından müzakere edildiği,

Toplantıya kayıtlı 48 alacaklıdan 36'sı katılmış olup, katılan alacaklıladan 32'si oy kullanmıştır. Oy kullanan alacaklıların 31'i kabul yönünden oy kullanmış ve kullanılan kabul oyları toplamı 29.721.286,63 TL olmak üzere toplam alacağa oranı %59,08 olarak hesaplanmış olup, 1 alacaklı red oyu kullanmış, red oyu kullanan alacaklılar toplamı 4.234.553,34 TLTL  toplam alacağa oranı %8,42'dir.  

Kabul/red oranının belirlenmesi için 7 günlük iltihak süresinin beklenmesi gerektiği toplantı tutanağı da paylaşılarak kamuoyuna duyurulmuştu.


7 günlük iltihak süresi sonunda kayıtlı 48 alacaklıdan, oy kullanan alacaklıların 36'i kabul yönünden oy kullanmış ve kullanılan kabul oyları toplamı 30.432.941,11 TL olmak üzere toplam alacağa oranı %60,05 olarak hesaplanmış olup, 2 alacaklı red oyu kullanmış, red oyu kullanan alacaklılar toplamı 11.453.020,45 TL  toplam alacağa oranı %22,77'dir. Oy kullanmayan alacaklılar zimmen red oyu vermiş olarak kabul edilmiştir.

 

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.