[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
1/1/2019-31/12/2019
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kemalpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurumlar Vergisi Geçici Beyanı
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/02/2020
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|
2019 yılı 4. dönem Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyannesi ekinde bağlı bulunduğumuz vergi dairesi müdürlüğüne sunulan ilgili döneme ait gelir tablosu ekte bulunmaktadır.  Ekte sunulan gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.