[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 yılı 4. dönem geçici vergi beyanname eki
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|
Şirketimizin,  01.01.2019 - 31.12.2019  hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş, gelir tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır. 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.