Özet Bilgi
Sermaye Artışından Sağlanan Fon Miktarı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.11.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
237.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
474.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
CEMAS, TRECMAS00010
237.000.000
237.000.000,000
100,00000
1,00
CEMAS, TRECMAS00010
Hamiline
CEMAS(RÜÇHAN), TRRCMAS00020
14.513.586,501
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
237.000.000
237.000.000,000
100,00000
14.513.586,501
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Halka arz sırasında satılamayan payların satın alınmasına ilişkin herhangi bir taahhüt bulunmamaktadır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
28.01.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
11.02.2020
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
13.11.2019
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
23.01.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
30.01.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
29.01.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

05.11.2019 tarihli yönetim kurulumuz kararı çerçevesinde 237.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 237.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, % 100 oranında artırılarak 474.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 28.01.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 11.02.2020 tarihinde tamamlanmış olup, kalan paylar 14 Şubat 2020 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmıştır. Sermaye artırım sürecinde 222.486.413,50 TL'si yeni pay alma hakkını kullanan mevcut ortaklarımızdan, 17.706.575,53 TL'si Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada yapılan satışlardan olmak üzere Şirketimize toplam 240.192.989,03 TL'si fon girişi olmuş, böylelikle sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.

Saygılarımızla,

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.