Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
27.02.2020 tarihli yönetim kurulu kararında kar payı dağıtımı tarihi 30 Nisan 2020 tarihi olarak önerilmişti. 27.02.2020 tarihinden bu yana dünyada ve ülkemizde Corona Virüsü sebebiyle olağanüstü günler yaşamaktayız. Bu olumsuz sürecin ne şekilde devam edeceği, ekonomiyi ve finansal sistemi ne şekilde etkileyeceği gün itibariyle tahmin edilememektedir. Bu nedenle 30 Nisan 2020 tarihinde ödenmesi önerilen brüt 84.039.214,43 TL'nin yarısının 30 Nisan 2020 tarihinde, diğer yarısının ise 14 Ekim 2020 tarihinde ödenmesi hususu oy çokluğu ile kabul edildi. Aynı şekilde yönetim kurulu kar payı dağıtımının 30 Nisan 2020 tarihinde yapılması önerildi ve oy çokluğu ile kabul edildi.
Karar Tarihi
27.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
26.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
2 Taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018
1. Taksit
1,6994785
169,94785
15
1,4445567
144,45567
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018
2. Taksit
1,6994785
169,94785
15
1,4445567
144,45567
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018
TOPLAM
3,3989570
339,8957
15
2,8891134
288,91134
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026
1. Taksit
1,6994785
169,94785
15
1,4445567
144,45567
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026
2. Taksit
1,6994785
169,94785
15
1,4445567
144,45567
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026
TOPLAM
3,3989570
339,8957
15
2,8891134
288,91134
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034
1. Taksit
1,6994785
169,94785
15
1,4445567
144,45567
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034
2. Taksit
1,6994785
169,94785
15
1,4445567
144,45567
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034
TOPLAM
3,3989570
339,8957
15
2,8891134
288,91134
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042
1. Taksit
1,6994800
169,948
15
1,4445580
144,4558
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042
2. Taksit
1,6994800
169,948
15
1,4445580
144,4558
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042
TOPLAM
3,3989600
339,896
15
2,8891160
288,9116
E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0
1. Taksit
1,6994785
169,94785
15
1,4445567
144,45567
E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0
2. Taksit
1,6994785
169,94785
15
1,4445567
144,45567
E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0
TOPLAM
3,3989570
339,8957
15
2,8891134
288,91134
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
30.04.2020
30.04.2020
05.05.2020
04.05.2020
2. Taksit
14.10.2020
14.10.2020
16.10.2020
15.10.2020
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026
0
0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034
0
0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042
0
0
E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 27.02.2020 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

Şirketin 2019 yılı faaliyetlerini içeren; Bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasaları Kurulu düzenlemelerine göre Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tabloları ve vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara ait oluşturulan mali tablolar incelendi, müzakere edildi;

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) 'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara göre ana ortaklığa ait 131.518.069 TL net dönem kârı olduğu, vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda 113.566.505,98 TL net dönem kârı olduğu görülmüştür. Bu bağlamda;

Türk Ticaret Kanunun (TTK) 519 maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ödenmiş sermayenin beşte birini bulduğundan genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,

Birinci kâr payı matrahı olan, TMS/TFRS' na göre hazırlanan ana ortaklığa ait net dağıtılabilir dönem kârına bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı 131.918.069 TL üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulunun Kâr Payı Tebliği (II-19.1)' ne uygun olarak kar payı dağıtım politikamız çerçevesinde 26.383.613,80 TL' nin birinci kâr payı olarak nakit dağıtılmasına,

Yönetim Kuruluna TMS/TFRS'ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem karından (brüt) 1.135.665,06 TL nakit kâr payı verilmesine,

İkinci kâr payı olarak, net dağıtılabilir dönem kârından 57.655.600,63 TL nakit dağıtılmasına, TTK'nın 519. Maddesine göre 8.393.862,95 TL ikinci yedek akçenin ayrılmasına,

Kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 84.039.214,43 TL,

net 71.433.332,27 TL dağıtılmasına,

1 TL nominal değerde hisse senedine % 339,8957 nispetinde ve 3,398957 TL brüt,

% 288,9114 nispetinde ve 2,889114 net nakit temettü ödenmesine karar verilmiştir.

Dağıtımına karar verilen 84.039.214,43 TL'nin yarısının 30 Nisan 2020 tarihinde, diğer yarısının ise 14 Ekim 2020 tarihinde ödenmesine ve aynı şekilde yönetim kurulu kar payı dağıtımının 30 Nisan 2020 tarihinde yapılması oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2019 Kar Dağıtımı Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
24.725.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
4.945.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
162.550.553
126.686.177,6
4. Vergiler ( - )
22.139.441
13.119.671,62
5. Net Dönem Kârı
131.518.069
113.566.505,98
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
131.518.069
113.566.505,98
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
400.000
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
131.918.069
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
26.383.613,8
0
* Nakit
26.383.613,8
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
1.135.665,06
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
1.135.665,06
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
57.655.600,63
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
8.393.862,95
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
37.949.326,56
19.997.763,54
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
390.030,33
0
0,3
2,889114
288,91114
B Grubu
320.691,6
0
0,24
2,889114
288,91114
C Grubu
327.192,11
0
0,25
2,889114
288,91114
D Grubu
2.166,84
0
0
2,889114
288,91114
E Grubu
70.393.251,39
0
53,52
2,889114
288,91114
TOPLAM
71.433.332,27
0
54,31
2,889114
288,91114
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.