Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Tahvil
22.11.2019
Türkiye
Borsa İstanbul
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil
11.02.2020
Türkiye
Borsa İstanbul
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı
Şirketin Faaliyet Konusu
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
Şirketin Sermayedeki Payı
Para Birimi
Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Enerji Yatırımları
932590000
634500000
TRY
68,036
Müşterek Yönetim-İştirak
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.
Mersin Limanının İşletimi
133230000
13323000
TRY
10,00
Finansal Yatırım
PSA Akfen Liman İşletmeciliği ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.
Danışmanlık
50000
24997
TRY
49,99
Müşterek Yönetim-İştirak
Akfen Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Gayrimenkul yatırımları
184000000
104654831
TRY
56,88
Müşterek Yönetim-İştirak (Hamdi Akın ile müşterek yönetim)
TAV Yatırım Holding A.Ş.
Havacılık alanında yatırım yapım ve işletmecilik faaliyetlerinde bulunmak
100500000
21783500
TRY
21,68
Müşterek Yönetim-İştirak
Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.
Madencilik
149606000
44882000
TRY
30,00
Müşterek Yönetim-İştirak
Akfen Çevre ve Su Yatırım, Yapım İşletme A.Ş.
Altyapı yatırımları ve su imtiyazı
30000000
15000000
TRY
50,00
Müşterek Yönetim-İştirak
İstanbul Deniz Otobüsleri San. ve Tic. A.Ş.
Deniz yoluyla yük ve insan taşımacılığı
873388576
262016573
TRY
30,00
Müşterek Yönetim-İştirak
Adana İpekyolu Enerji Üretim A.Ş.
Enerji Yatırımları
50625000
50602500
TRY
90,00
Bağlı Ortaklık (Pay ve Hak Oranına Göre Düzenlenmiştir)
IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.
Sigorta ve Reasürans Brokerliği
725000
145000
TRY
20,0
Müşterek Yönetim-İştirak
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
İnşaat
520266750
253942200
TRY
48,81
Müşterek Yönetim-İştirak
Akfen Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.
Enerji Yatırımları
232000000
230260000
TRY
99,25
Bağlı Ortaklık
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.