Özet Bilgi
Sermaye Artışının Tamamlanması ve Ana Sözleşme Tadil Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19.12.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
100.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
20.540.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
43.920.000
Sermaye Azaltımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Oranı (%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZBL00028
7.900.000
6.807.692,310
86,17332
B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010
12.640.000
10.892.307,690
86,17332
Mevcut Sermaye (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Oranı (%)
TOPLAM
20.540.000
17.700.000,000
86,17332
Sermaye Azaltım Tarihi
28.02.2020
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZBL00028
7.900.000
15.800.000,000
1.446,47887
1,00
B Grubu
B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010
Hamiline
A Grubu, OZBL1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRROZBL00038
B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010
12.640.000
25.280.000,000
1.446,47887
1,00
B Grubu
B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010
Hamiline
B Grubu, OZBAL(RÜÇHAN), TRROZBL00046
429.926,561
0
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
20.540.000
41.080.000,000
1.446,47887
429.926,561
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yeni pay alım haklarının kullanılması sonrasında kalan pay olursa, Erciyas Holding izahnamede yer aldığı şekil ve şartta tahsisli olarak kalan payları satın alacaktır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
28.02.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
13.03.2020
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
02.01.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
13.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
21.02.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ?
Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi
02.01.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
13.02.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
03.03.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
02.03.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 31/03/2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki hususlar karara bağlanmıştır :

19.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararımız çerçevesinde, Şirketimiz Özbal Çelik Boru Sanayi ve Taahhüt A.Ş.'nin (‘Şirket') çıkarılmış sermayesinin 20.540.000 TL'den 2.840.000 TL'ye azaltılması ve eş anlı olarak 43.920.000 TL'ye çıkarılması süreci 20.03.2020 tarihinde KAP'a bildirildiği üzere tamamlanmıştır. Şirketimiz'in yeni çıkarılmış sermayesi 43.920.000.-TL'dir.

Bahse konu işlemler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın ilgili tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tamamlandığından, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metninin onaylanması için SPK'ya başvurulmasına ve SPK'nın uygun görüşünün alınmasını müteakip sermaye artırım işleminin genel kurul kararı aranmaksızın 10 gün içinde Mersin Ticaret Odası nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nezdinde ilan edilmesine

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.