Özet Bilgi
MZHLD 2019 TAKVİM YILI KAR PAYI SUREC BILGISI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
06.03.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMZHD00034
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMZHD00042
0,0000000
0
0
0,0000000
0
C Grubu, MZHLD, TRAMZHLD94Q2
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMZHD00034
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMZHD00042
0
0
C Grubu, MZHLD, TRAMZHLD94Q2
0
0
Ek Açıklamalar

MZHLD 2019 YILI GENEL KURULU İPTAL BİLDİRİMİ ESNASINDA, HAK KULLANIM SÜREÇLERİNDEN KAR PAYI DAĞITIMI DA SEHVEN İPTAL EDİLMİŞTİR.

2019 TAKVİM YILINA İLİŞKİN KAR DAĞİITIM KARARI EKTEDİR.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2019 GK YKK Kar Dagitim.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
10.836.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
559.894
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
4.869.284
797.988,56
4. Vergiler ( - )
0
140.026,38
5. Net Dönem Kârı
4.869.284
657.962,18
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
-47.451.134
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
32.898,11
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-42.581.850
625.064,07
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
4.500
4.500
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-42.577.350
629.564,07
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.