Özet Bilgi
2019 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Süreç İptali
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Süreç İptal Nedeni
"Şirketimizin 27 Mart 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğu bildirim ile Şirketimiz 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın daha sonra belirlenecek ileri bir tarihte yapılmasına karar verildiği duyurulmuştu. Kar payı dağıtımının Genel Kurul onayına tabi olması nedeniyle, 05 Mart 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan kar payı dağıtım tarihinin uygulanma imkanı bulunmamaktadır. 17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7244 sayılı "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 12. maddesine istinaden konuya ilişkin alınacak yeni kararlar Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır."
İptal Edilen Süreç
Kar Payı Dağıtım
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.