[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.02.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz ile T Halk Bankası arasında imzalanan 22.03.2016 tarihli ana protokol, son olarak 18.08.2018 tarihinde gözden geçirilmiş ve anılan tarihte yapılan ek protokol kapsamında ödeme planı yeniden belirlenmişti. Aradan geçen süre içerisinde ödeme planına uygun şekilde ödemeler yapılmış ve protokol geçerliliğini korumakla birlikte;

COVİD19 salgınının dünya geneline yansıyan olağan üstü ekonomik etkileri ve belirsizlikler nedeniyle şirket yönetimimiz tarafından yapılan çalışmalar dahiliyetinde olmak üzere T Halk Bankası'na yapılan başvuru ve sürdürülen görüşmeler neticesinde ödeme planı içerisinde yeniden yapılandırmaya gidilmesi hususunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre şirketimizin 26.02.2021 tarihine dek ödemesi gereken 4 taksit halindeki toplam 3.943.400 TL tutarlı geri ödemesinin 2.843.400 TL tutarındaki kısmı oluşturulan yeni ödeme planı kapsamında ileri vadeli taksitlerin içerisine ertelenmiştir. Şirketimiz tarafından 30.11.2020 tarihinde 500.000 TL ve 26.02.2021 tarihinde 600.000 TL geri ödeme yapılacaktır. İmzalanan ek Protokol kapsamında şirketimizin kalan toplam borcu faizler dahil olmak üzere 65.991.389 TL olarak tespit edilmiş ve 22.03.2016 tarihli ana protokol ile belirlenen genel ödeme planına bağlı kalınarak 31.01.2024 tarihine dek itfa edilmesi kararlaştırılmıştır. T Halk Bankası AŞ yönetimine COVİD19 mücadelesi sürecinde reel sektöre karşı gösterdikleri iyi niyetli tavırdan ötürü teşekkür ediyoruz.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.