Özet Bilgi
Birincil piyasa satışından sağlanan fon tutarının güncellenmesi -Kullanılmayan Rüçhan Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.01.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
450.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
100.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
400.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
AFYON, TRAAFYON91F6
100.000.000
300.000.000,000
300,00000
1,00
AFYON, TRAAFYON91F6
Hamiline
AFYON(RÜÇHAN), TRRAFYN00029
1.256.211,168
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
100.000.000
300.000.000,000
300,00000
1.256.211,168
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Satılamayan payları, Şirketimizin ana hissedarı Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. satın almayı taahhüt etmiştir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
16.04.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
30.04.2020
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
SPK Başvuru Tarihi
27.02.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
02.04.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
20.04.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
17.04.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

06.05.2020 tarihinde yaptığımız KAP açıklamasında, nakdi sermaye artışına ilişkin yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde 3.389.688,21.-TL fon girişi sağlandığı belirtilmişti. Küsurat düzeltmelerinden sonra, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde elde edilen fon girişi 3.389.686,69.- TL olarak gerçekleşmiştir.

Böylece bedelli sermaye artışı sonucunda; yeni pay alma haklarının kullanım süresi içerisinde 298.743.799,93.- TL ve yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde 3.389.686,69.- TL olmak üzere toplam 302.133.486,62.- TL tutarında fon girişi sağlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.