İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Kayabaşı Köyü İslahiye / GAZİANTEP (Boksit Sahası)

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu

Şirketin amacı ve konusu kapsamında yapabileceği işler şunlardır: 1. Maden kömürü ve taş ocakları nizamnamesine göre her türlü maden, maden cevheri ve bunların türevlerini aramak, çıkarmak, işletmek, bunlardan sanayide kullanılan her türlü madde ve malzeme üretmek, bu maksatla maden sahaları aramak, işletme ruhsatnamelerini ve işletme imtiyazlarını iktisap etmek, bunları işletmek ya da işlettirmek, 2. Gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği her türlü maden ve madenden üretilmiş her türlü maddeyi işletmek, saflaştırmak, arıtmak ve bunların ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, bunların üretiminde kullanılan makine, demirbaş, yedek parça ve aksamlarının üretimini, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, 3. Elektrik, enerji ve buhar ihtiyacını karşılamak üzere kojenerasyon enerji santralleri kurmak, bunları işletmek, enerji fazlasını satmak, bu konuda gerekli yatırımları yapmak, 4. Cam, maden ve maden türevlerinden her türlü elyaf üretiminde bulunmak, bu elyafları işleyerek her nevi ürünün üretimini, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, 5. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde elektrik enerjisi üretimi ve dağıtımı ile ilgili her türlü tesisi ve santralleri kurmak, bunları işletmek, işlettirmek ya da satmak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, 6. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak.

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay senetleri
04.10.1997
Türkiye
Borsa İstanbul
Ana Pazar - Grup 1
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
GÜRSEL USTA
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Üst Düzey Yönetici
07.07.2017
İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Başkanı
Ciner Grubu Cam ve Kimyasallar Grubu Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Evet
0
A
Bağımsız Üye Değil
-
-
ERDAL YAVUZ
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Üst Düzey Yönetici
07.07.2017
İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Üyesi
Ciner Grubu-Strateji, İş Geliştirme ve Yatırımlar Grubu Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Evet
0
A
Bağımsız Üye Değil
-
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ORHAN YÜKSEL
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
03.12.2007
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Üyesi
Ciner Grubu Mali İşler Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Evet
0
A
Bağımsız Üye Değil
-
-
SALİH SELİM ŞENKAL
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
08.12.2016
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Üyesi
Ciner Grubu Enerji ve Maden Grubu Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Hayır
0
A
Bağımsız Üye Değil
-
-
CEVDET ÖZÇEVİK
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
18.03.2009
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Üyesi
Ciner Grubu Enerji ve Maden Grubu Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Hayır
0
A
Bağımsız Üye Değil
-
-
MEHMET SİRAÇ ASLAN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Hakim
15.11.2018
İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Üyesi
-
Hayır
0
A
Bağımsız Üye Değil
-
-
ENGİN YAVUZ
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
12.06.2018
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Üyesi
Ciner Grubu Sermaye Piyasaları Üst Düzey Yöneticisi
Evet
0
B
Bağımsız Üye Değil
-
Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi
GÜVEN ÖNAL
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Maden Mühendisi / Metalurjist
24.06.2014
İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Üyesi
Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, İTÜ Vakfı ve Deprem Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
Hayır
0
B
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688690
Değerlendirildi
Hayır
Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Komite Başkanlıkları ve Denetimden Sorumlu Komite üyeliği
GALİP TAŞDEMİR
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yeminli Mali Müşavir
12.06.2018
İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Üyesi
Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sorumlu Denetçi
Evet
0
B
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688690
Değerlendirildi
Hayır
Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı ile Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyeliği
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı
Şirketin Faaliyet Konusu
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
Şirketin Sermayedeki Payı
Para Birimi
Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Park Termik Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ankara-Çayırhan da kurulu termik santralini işletmek ve santrale bağlı kömür ocaklarında kömür çıkarma
72100000
7210009
TRY
10
Finansal Yatırım
Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Konya-Ilgın linyit sahasından kömür çıkarmak ve kurulacak santralde elektrik enerjisi üretim/satışını yapmak
126250000
126250000
TRY
100
Bağlı Ortaklık
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.