[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz SUPHİ ALPAY'ın vefatı sebebiyle boşalan Bağımsız Yönetim kurulu üyeliğine ,Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.05.2020 tarihli toplantısında; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiyesi  ile SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi  olarak Sayın YUNUS BÖLÜKBAŞOĞLU'nun  atanmasına, bu atamanın  yapılacak olan ilk Genel Kurulda  Genel Kurul'un onayına sunulmasına,  karar verilmiştir.


Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.