[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Zincirlikuyu Vergi Dairesi
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|
2020 yılı 1. dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Usul  Kanunu'na göre düzenlenmiş  01.01.2020-31.03.2020 dönemine ait Gelir  Tablosu Vergi Dairesi'ne verilmiştir. Sermaye piyasası mevzuatına ve  Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan finansal tablolarımız  ayrıca yayımlanacaktır.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.