[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.03.2020
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Tire Vergi Dairesi
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Verilmesi
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

01.01.2020-31.03.2020 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.