FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.04.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
24.04.2018 (İHTİYATİ HACİZ KARARI)
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
16.01.2018
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
ORTAK BORCUNDAN ŞİRKETİN SORUMLU TUTULMASI
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
BİNBİR GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
12.000.000,00 USD
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
YOKTUR.
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ - 2017/730
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
03.06.2020
oda_Decision|
Alınan Karar
ERTELEME
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
08.07.2020
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
YOKTUR.
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
YOKTUR.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

T.C. KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ - 2017/730 ESAS SAYILI DAVA İLE İLGİLİ; "BİLİRKİŞİ HEYETİNİN REDDİ TALEBİ"NE YÖNELİK MAHKEMECE BAŞLATILAN HUKUKİ PROSEDÜRE İLİŞKİN OLARAK, 03.06.2020 TARİHLİ DURUŞMA COVID 19 SALGINI NEDENİYLE HSK KARARLARI GEREĞİ 08.07.2020 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR. 

2020/10 05.06.2020