Özet Bilgi
2019 YILI KARI YENİ YATIRIMLAR SEBEBİİLE DAĞITILMAYACAKTIR.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
05.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
03.07.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
CASA, TREKRSS00014
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
CASA, TREKRSS00014
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından , Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.) ve Sermaye Piyasası Kanunu (S.P.K.) hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uyumlu hazırlanan ve Ulusal Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. tarafından bağımsız denetimi yapılan 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 12.410.955- TL net Dönem Karı ve T.T.K. ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) göre düzenlenen finansal tablolarına göre 19.835.069,05-TL Net Dönem Karı oluşmuştur.

Yönetim Kurulumuz 2019 yılı yatırımları sebebi ile kar dağıtılmaması hususunun genel kurula önerilmesine katılanların oy birliği ile karar vermiştir.


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
4.900.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.043.951
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
YOKTUR
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
12.410.955
20.879.020,05
4. Vergiler ( - )
5. Net Dönem Kârı
12.410.955
20.879.020,05
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
1.043.951
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
19.835.069,05
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
1.043.951
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimiz tarafından , Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.) ve Sermaye Piyasası Kanunu (S.P.K.) hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uyumlu hazırlanan ve Ulusal Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. tarafından bağımsız denetimi yapılan 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 12.410.955- TL net Dönem Karı ve T.T.K. ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) göre düzenlenen finansal tablolarına göre 19.835.069,05-TL Net Dönem Karı oluşmuştur.

Yönetim Kurulumuz 2019 yılı yatırımları sebebi ile kar dağıtılmaması hususunun genel kurula önerilmesine katılanların oy birliği ile karar vermiştir.


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.